Mobilno reciklažno dvorište

6

Poštovni sugrađani, kako bismo  unaprijedili  pravilno odlaganje otpada, uveli smo novitet – mobilno reciklažno dvorište, kontejner od 30 m3 koji sadrži spremnike za sve vrste otpada,

uključujući i opasni otpad (lijekovi, baterije, ulja i sl.). Ono će, prema utvrđenom rasporedu, biti postavljano u svim MO na području GZ po tri dana.  Lokacije i termine odvoza za

mobilno reciklažno dvorište možete vidjeti na  našoj web stranici ( www.cistoca-zadar.hr/usluge ), a sve potrebne informacije možete dobiti na brojevima telefona 234-812 ili

231-888.

SHARE

Comments are closed.