Čistoća Zadar – Mobilno reciklažno dvorište

0

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

 

TEKST ZA OGLAS:

 

Poštovni sugrađani, kako bismo  unaprijedili  pravilno odlaganje otpada, uveli smo novitet –  mobilno reciklažno dvorište, kontejner od 30 m3 koji sadrži spremnike za sve vrste otpada, uključujući i opasni otpad (lijekovi, baterije, ulja i sl.). Ono će, prema utvrđenom rasporedu, biti postavljano u svim MO na području GZ po tri dana.  Lokacije i termine odvoza za mobilno reciklažno dvorište možete vidjeti na  našoj web stranici (www.cistoca-zadar.hr/usluge ), a sve potrebne informacije možete dobiti na brojevima telefona 234-812 ili 231-888.

cisto2 cisto4

SHARE